Backen Frimärken och Vykort.

Beställning:

Mallen för hemsidan, nedan är gammal (med datormått) från 2010. Moderna datorer är inte längre
kompatibla så långt tillbaka. För nya kunder rekommenderar jag beställning med vanlig epost.
Det räcker med beställningsnummer; 1:a kolumnen + en kort beskrivning, t ex Vykort Jämtland. Vanlig e-mail

Priser/frakt/porto

Betalning helst till mitt Personkonto på Nordea 3300 3507187833
Rabatt: Vid köp för över 300:- ges 20% rabatt.
Porto Alltid portofritt inom Sverige!

Gamla kunder får gärna fortsätta att använda det gamla Beställningsformuläret.
.

Namn:

Bostad:

Postnummer:

Adress:

E-mail:

Telefon:

Jag beställer följande: Kryssa för aktuella typer/områden, tack!
Vyk Sthlm Vyk Sverige Vyk Norden Vyk Europa Vyk H V Vyk Tema
Oscar Band-1 Band-2 Klipp Blandat Övrigt

Specifikation av Din Beställning. Fritt format. Antal rader(=beställda objekt) 10 st.
Beställningsnumret är obligatoriskt och tillräckligt, men gärna mer detaljer.

 

 

Tillbaka till Hemsidan