Backen Frimärken och Vykort.

Beställning:

Mallen för hemsidan nedan är troligen inte kompatibel med Moderna datorer.
För nya kunder rekommenderar jag beställning med Mail to: rolf.dahlstrom@tele2.se
Det räcker med beställningsnummer; 1:a kolumnen + gärna en kort beskrivning, t ex Vykort Jämtland. Vanlig e-mail

Priser/frakt/porto

Betalning helst till mitt Personkonto på Nordea 3300 3507187833.
PayPal är inplementerad. Men jag har inte tagit med Swisch. Rabatt: Köp för över 200:- ger 20% rabatt
Porto + Exp = 10:- för upp till 50 g. Portofritt vid köp för över 100:-

MIN GAMLA BESTÄLLNINGSMALL. U P A

Namn:

Bostad:

Postnummer:

Adress:

E-mail:

Telefon:

Jag beställer följande: Kryssa för aktuella typer/områden, tack!
Vyk Sthlm Vyk Sverige Vyk Norden Vyk Europa Vyk H V Vyk Tema
Oscar Band-1 Band-2 Klipp Blandat Övrigt

Specifikation av Din Beställning. Fritt format. Antal rader(=beställda objekt) 10 st.
Beställningsnumret är obligatoriskt och tillräckligt, men gärna mer detaljer.

 

 

Tillbaka till Hemsidan