VYKORT: Förlag, Fotograf, Tecknare; Kvalitet och Förkort   FRIMÄRK; Förklaringar  Tillbaka

VYK

KVALITET.

VYK

FÖRKORTNINGAR

VYK

FÖRKORTNINGAR

FRI

MÄRKEN

10

Lyx

bef

befolkat

pl

plundrat

**

postfriskt

9

Nära perfekt

F

färg

skb

stör skrift frams.

*

obegagnat

8

Mycket bra kval

oda

Odelad adressida

stpl

Stämpel

stpl

stämplat

7

Mindre hörn-, kantskada

fr

frankerat

äf

äkta foto

kt

kort tand

5-6

Slitet, skada, veck

ofr

ofrankerat

A6

Mod.format (A6)

ktt

korta tänder

<5

Skada,missfärg

ob

obegagnat

kl

Inklistrad

tfl

tunn fläck