NumFotoBeskrivningFrKvPriA
1801 FOTO Parti från Trädgårdsföreningen färg ob k6 10
1802 FOTO Karl IX staty, folk, färg fr-05 fr k6 10 N
1803 FOTO Gothenburg Sweden Hamngatorna färg ob k7 20
1804 FOTO Parti af Vallgraven, färg, fr-10, skb fr k7 15 N
1805 FOTO Rådhuset och Tyska kyrkan ob k7 10 N
1806 FOTO Parti af Storgatan folk färg oda ob k6 10
1807 FOTO Latinläroverket och Vasakyrkan fr k6 10 N
1808 FOTO Göteborg Annedals Kyrka, fr-31 fr k8 15
1809 FOTO Parti av Slottsskogen färg, fr-01 fr k7 15 N
1810 FOTO Norra Hamngatan, oda, färg sk k7 10
1811 FOTO Panoramavy över Slottsskogen färg, fr-04 fr k6 10 N
1812 FOTO Motiv från Slottsskogen fr-02 fr k7 15 N
1813 FOTO S:t Pauli Kyrka fr k8 10
1814 FOTO Masthuggskyrkan pl k7 10
1815 FOTO Göteborg Sjöfartsmuseet fr k8 10
1816 FOTO Göteborg Stty "Bältespännarne" färg, fr04 fr k6 10 N
1817 FOTO Göterborg anno 1800 Stora Hamngatorna, oda fr k8 10
1818 FOTO Fürstenbergska galleriet Gbgs Museum färg ob k8 10 N
1819 FOTO Gbg från Vattentornet, FWH&Co Nr 388 ob k7 15 N
1820 FOTO Göteborg Sjöfartsmuseet fr k7 10
1821 FOTO Göteborg Götaplatsen gla bilar, fr-47 fr k8 15
1822 FOTO Göteborg Skansen "Lejonet" färg, fr-10 fr k7 15 N
1823 FOTO Parti av Slottsskogen Idylliskt fr-18 fr k8 15 N
1824 FOTO Göteborg Gustaf Adolfs staty, fr-10 fr k8 15 N
1825 FOTO Göteborg Skansen Lejonet ob k8 10
1826 FOTO Göteborg Götaplatsen ob k8 10
1827 FOTO Vasaplatsen folk på gatan, fr-06 fr k6 15 N
1828 FOTO Göteborg Tyska kyrkan, fr-18 fr k7 10 N
1829 FOTO Göteborg Tabernaklet ob k8 15
1830 FOTO Götaälvsbron spårvagn bilar ob k8 15
1831 FOTO Göteborg Slottsskogen Svandammen Färg, fr06 fr k7 15 N
1832 FOTO Henriksbergs Restaurant på klippan, fr k8 10
1833 FOTO Kvarnbergsgatan Tyghuset Tyska kyrkan ob k8 20 N
1834 FOTO Norra och Södra Hamngatorna, fr-13 fr k7 10 N
1835 FOTO Göteborg Konserthuset, fr-36 fr k8 10
1836 FOTO Götaälvbron fr-46 fr k8 15 N
1837 FOTO Hamnen från Sjömanstornet fr k7 10 N
1838 FOTO Sjöfartsmuseet, fr-43 fr k8 15 N
1839 FOTO Trädgårdsföreningen ob k8 15
1840 FOTO Slottsskogsvallen från Bragebacken pl k7 15
1841 FOTO Handelsinstitutet och Latinläroverket fr k8 15
1842 FOTO Göteborg Börsen mycket folk, bilar fr k7 10 N
1843 FOTO Naturhistoriska Museet i Gbg fr k7 10 N
1844 FOTO Slottsskogsvallens Terasservering fr k8 15 N
1845 FOTO G A Torg och Stora Hamnkanal ob k8 15 N
1846 FOTO Centralposthuset, fr-49, gammal bil fr k8 15
1847 FOTO Motiv från Slottsskogen Vintage, 100 årigt ob k8 15 N
1848 FOTO Göteborg Vasakyrkan pl k7 10
1849 FOTO Motiv över Masthugget fr k8 15
1850 FOTO Carlanderska villan brunton, fr k8 15 N