NumFotoBeskrivningFrKvPriA
1001 FOTO Riksdagen och Vasabron Hästfordon
gående Nordisk Konst 6001/36
ob k7 10
1002 FOTO Tekniska Högskolan Panoramavy brunton
Inget Foto/Förlag angivet Nr.11324
ob k7 10
1003 FOTO Rådhuset sned fotovinkel 1938
Nordisk Konst 6002/251
fr k7 10
1004 FOTO Utsikt från Strand Hotell. Skärgårdsbåtar vid kaj
Nordisk Konst 368960
ob k8 15
1005 FOTO Karlaplan fontän plaskdamm 1931
Fågelperspektiv Nordisk Konst 6002/526
fr k8 10
1006 FOTO Vy från Stadshusträdgården 1927
Harald Olsen 124
fr k7 10
1007 FOTO Norrmälarstrand från Riddarfjärden
Pressbyrån 7033
ob k8 10
1008 FOTO Nybroplan Trafik gatuliv 1934
Äkta Fotografi Nr 10782
fr k7 10
1009 FOTO Karlaplan fontän plaskdamm 1931
Granbergs Nya 261
fr k7 10
1010 FOTO Molins Fontän 1930
Almquist & Winholm Nr 26
fr k7 10
1011 FOTO Tranebergsbron Invigning Flaggspel 1934
Axel Eliasson
fr k6 10
1012 FOTO Karl XII:s torg från Operaterassen
Skärgårdsbåtar vid kaj men ångan uppe. äf
ob k8 10
1013 FOTO Slussen Panoramavy inemot Gamla stan
AE 6105
ob k8 10
1014 FOTO Slussen Panoramavy inemot Gamla stan
Frans Svanström 35
ob k8 10
1015 FOTO Nationalmuseum Gamla bilar
parkerade framför. Inget Förlag angiv; men Nr:11473 äf
fr k8 10
1016 FOTO Centralstationen Framsidan folk bilar
Inget Förlag angiv; men Nr 10824 äf
ob k8 10
1017 FOTO Strömsborg (Idrottsborgen)
Inget Förlag angivet äf
ob k8 10
1018 FOTO Stockholm Borggården Högvakten 1938
Axel Eliasson 5172
fr k8 10
1019 FOTO Engelbrektskyrkan 1939 äf
Spårvagn Nr 5
fr k8 10
1020 FOTO Västerbron Fartyg passerar 1936
Nordisk Konst 6002/137
fr k7 10
1021 FOTO Norrbro & Kungl Slottet 1928 Spårvagnar
och övrig trafik A. Ljunggrens Kf, Nr 4089
fr k8 10
1022 FOTO Tors Fiske Adolf Fredriks Torg
Ljunggrens Kf Nr 620 äf
ob k8 15
1023 FOTO Karlavägen Mittremsan 1939
Axel Eliasson 6421
fr k8 15
1024 FOTO Oscars Kyrkan 1938
Inget förlag angivet Nr 11700
fr k8 10
1025 FOTO Norrbro Vaktparaden Slottet och
Riksdagshuset 1928 AE N:rr 28880
fr k8 10
1026 FOTO Konserthuset med Milles Orfeusgrupp
Sago-Konst 187 1944
fr k7 10
1027 FOTO Radiumhemmet
Svensk Tillverkning Äkta Foto
ob k8 10
1028 FOTO Kungl Slottet. Kajen båtar
Grafisk Konst 500/269
ob k8 10
1029 FOTO Slussen Utsikt från Katarinahissen 1944
Pressbyrån 78202
fr k8 10
1030 FOTO Utsikt från Jacobs Kyrka
Grafisk Konst
ob k8 10
1031 FOTO Statshuset och viadukten över Tegelbacken
Nordisk Konst 6002/168 1951
fr k7 10
1032 FOTO Stadshuset och Tegelbacken
Nordisk Konst 6002/369
sk k7 10
1033 FOTO Vattenfallet å Observatoriehöjden
vid Stadsbiblioteket 1940 NK 6002/133
fr k7 20
1034 FOTO Kungl. Slottet Spegling i vattnet
Nordisk Konst 6056/17
ob k7 10
1035 FOTO Utsikt från Kungsträdgården med
Slottet i bakgrunden 1946 Nordisk Konst
fr k8 10
1036 FOTO Slottet Skeppsbron Trafik
Axel Eliasson 6337
ob k8 10
1037 FOTO Årstaviken med Årstabron i
fonden Sago - Konst 274 1957
fr k8 15
1038 FOTO Utsikt från Katarinahissen 1953
Nordisk Konst 6002/390
fr k8 10
1039 FOTO Stadsbiblioteket och Plaskdammen
Nordisk Konst 6002/82 1950
fr k7 10
1040 FOTO Slussen Katarinahissen Skeppsbron
frankerad 1956
fr k7 10
1041 FOTO PUB The Popular Dept. store
Eget förlag
sk k8 10
1042 FOTO Thulehuset på Sveavägen. En regnvåt
höstkväll 1945. Pressbyrån 70504
fr k8 15
1043 FOTO Utsikt från Stadshustornet mot
Klara sjö 1957 Grafisk Konst 500/376
fr k7 10
1044 FOTO Jakobs kyrka och Karl XII:s staty
Fager sommargrönska AE 5807
fr k7 10
1045 FOTO Strömsborg och Stadshuset. Ett
par Broar Nordisk Konst 6002/167
ob k8 10
1046 FOTO Kungsgatan och Klara Norra
Kyrkogata Konstförlaget FRAM
ob k9 10
1047 FOTO Konserthuset FRAM ob k9 10
1048 FOTO Utsikt över Strömmen Skärgårdsbåtar
vid kaj Nordisk Konst 6002/460
fr k7 10
1049 FOTO Slussen Färg 1947 Sago-Konst pl k7 10
1050 FOTO Tegelbacken Ekström&Fries ob k9 10