NumFotoBeskrivningFrKvPriA
2101 FOTO Klara, Karlstad Spegling i vattnet, färg, fr-07 fr k8 15
2102 FOTO Krtistinehamn Kungsgatan, fr-12 fr k8 15 S
2103 FOTO Karlstad Klarelfven fr Elfgatan fr k7 15
2104 FOTO Karlskoga Kyrkan i focus 1903 fr k7 10
2105 FOTO Molkomssjön från Skolhuset, fr-04 fr k7 10
2106 FOTO Utsikt från Örten. Idyll, oda sk k8 10
2107 FOTO Borganäs slott färg, fr-05
ur serien "Från Sveriges Bygder" Nr 31
fr k7 10
2108 FOTO Värmlands Eda Solgården ob k8 10
2109 FOTO Interiör i Salemskyrkan. Orgeln i focus ob k8 10
2110 FOTO Degeforsen färg ob k8 10
2111 FOTO Fryksände yrka Torsby sk k8 10
2112 FOTO Hångsdala kyrka Ineriör Tänkespråk fr k8 15
2113 FOTO Klarelfven vid Råda Vintertid 1902 fr k8 15
2114 FOTO Tossebergs-klätten 1907 fr k8 10
2115 FOTO Mattaforsen i Värmland sk k7 10
2116 FOTO Kristinehamn N. Torget Lastbil ob k8 10
2117 FOTO Sjön Rottnen, östra sidan 1936 fr k8 10
2118 FOTO Charlottenberg Älvparti fr k7 10
2119 FOTO Parti av Kristinehamn Bilar sk k8 10 S
2120 FOTO Kristinehamn. Samrealskolan och Seminariet 1931 fr k8 15
2121 FOTO Karlstadsutställningen 1947 ob k8 10 S
2122 FOTO Kristinehamn Praktiska skolan.Skolhemmet fr k8 10 S
2123 FOTO Utsikt över Arvika och Kyrkviken, fr k8 10 S
2124 FOTO Kyrkan Arvika 1937 fr k8 10
2125 FOTO Mårbacka Biblioteket fr k8 10
2126 FOTO Kristinehamn Stadshotellet folk ob k8 10
2127 FOTO Karlstad Bomstad-Baden 5-bild fr k7 15
2128 FOTO Stenbro vid Nyeds kyrka fr k7 10
2129 FOTO Sunne.Utsikt från Brobystugan ob k8 10
2130 FOTO Fastnäsbron Typisk bågbro ob k8 10
2131 FOTO Hälsningar från Arvika 7-bild fr k8 15
2132 FOTO Åmotfors Klockstapeln ob k8 10
2133 FOTO Säffle.Östra Folkskolan fr k7 10 S
2134 FOTO Rottneros Parken med Bassägen i solsken fr k7 10
2135 FOTO Värmland Skogs och sjöparti ob k8 10
2136 FOTO Karlstad Älvgatan med Stadshotellet folk ob k8 10
2137 FOTO Karlstad Carl d. IX:s staty. Utsikt fr Residenset ob k8 10
2138 FOTO Karlstad Domkyrkan och Läroverket ob k8 10
2139 FOTO Klaräven Skiljeställe för flottningstimmer ob k7 10
2140 FOTO Tossebergsklätten ob k8 10
2141 FOTO Sunne Kolsnäsuddens badplats ob k8 10
2142 FOTO Lindfors Mangenbaden fr k8 10 S
2143 FOTO Fröding-stenen vid Alster Skogsparti ob k8 10
2144 FOTO Charlottenberg VILL FURUBO ob k8 10
2145 FOTO Karlstad Stadshotellet och Residenset ob k8 10
2146 FOTO Residenstorget, Hypoteksföreningen och Telegrafverket ob k8 15
2147 FOTO Parti från Residens-parken o.Klara ob k8 10
2148 FOTO Utsikt från Tossebergsklinten ob k8 10
2149 FOTO Karlstad Folkskoleseminariet ob k8 10
2150 FOTO Utsikt över sjön Fryken vid Nilsby fr k7 10