Vykort - Värmland (S):  B1   Tillbaka till: Hemsida  Vykortsida   Beställa  Förkortningar
Tryck på "FOTO" för att se objektet. Kortets adressida, skrivna d:o, visas genom att trycka på Num i 1:a kolumnen.
"Bakåt Pil" ger återgång till tabellen. Ett "S" i "Anm-kol" betyder att objektet är sålt.