NumFotoBeskrivningFrKvPriA
2201 FOTO Slottet färg sk k8 10
2202 FOTO Drottninggatan gatuliv, fr-03, Fröberg fr k7 15
2203 FOTO Storbron; Logen, Sparbanken och Teatern, oda sk k8 15
2204 FOTO Nora Kyrka, oda, J F Finspong 1902 sk k8 10
2205 FOTO Centralparken från Slottet, fr-33 fr k8 10
2206 FOTO Karolinska skolan från Slottet skb, fr-03 fr k7 10
2207 FOTO Örebro Teatern gatumiljö, fr-18 fr k7 15
2208 FOTO Olous Petri kyrkan sk k8 10
2209 FOTO Flygfoto; Slottet och omgiv. 30-talet fr k8 10
2210 FOTO Vasabron med Elektricitetsverket, fr-33 fr k8 15
2211 FOTO Centralparken sett från Slottet, fr-36, E S fr k8 10
2212 FOTO Örebro Tekniska skolan, fr-11 fr k8 10
2213 FOTO Örebro; Kungsstugan oda ob k8 10
2214 FOTO Parti vid Svartån färg, fr-05 fr k7 10
2215 FOTO Örebro Slottskanonerna. Calegi ob k8 10
2216 FOTO Nora Utsigt från Bröstorphöjderna, fr-02, fr k7 15
2217 FOTO Fellingsbro Folkhögskolan brunton, fr-18 fr k8 10
2218 FOTO Örebro Vasabron och Vasakyrkan fr k8 10
2219 FOTO Karlskoga Sjukstugan brunton vacker exteriör ob k8 10
2220 FOTO Örebro Petri-Statyn skarpf foto fr-38 fr k7 10
2221 FOTO Örebro Länslasarettet, fr-03 fr k8 15
2222 FOTO Hagaparken vintermotiv, barn leker fr k8 10
2223 FOTO Rävåsens Folkskola, Tidstypiskt 40-/50-tal, ob k8 10
2224 FOTO Lindesberg Järnvägsparken ob k8 10
2225 FOTO Odensbacken Obs! Stämpeln! , fr-52/TD> fr k8 15
2226 FOTO Örebro; Olaus Petri-kyrkan, fr-53, fr k7 10
2227 FOTO Örebro Trefaldighetskyrkan ob k8 10
2228 FOTO Örebro Nämndhuset, fr-48, PR 64481 fr k8 10
2229 FOTO Konserthuset, fr-44 fr k8 10
2230 FOTO Örebro Idrottshuset, fr-51, Nilsson 994 fr k8 10
2231 FOTO Hammar Kyrkoherdebostaden, fr-34 fr k8 10
2232 FOTO Örebro Vasabron, fr-46, fr k7 10
2233 FOTO Örebro i kvällsbelysning, fr-56 Stämning fr k8 10
2234 FOTO Örebro Svartån Bro Trafik, T 3829 ob k8 15
2235 FOTO Hällefors Apoteket, ofr, HK 3250 ob k8 10
2236 FOTO Fellingsbro Gammal Smedstuga, fr-20 fr k8 10
2237 FOTO Nora Panoramavy Infartsväg ob k8 10
2238 FOTO Örebro Filadelfia-Kyrkan, pl, E Sjöqvist pl k7 10
2239 FOTO Örebro Teatern, fr-33, äf fr k8 10
2240 FOTO Centralparken med Statyn "Befriaren", fr-29 fr k8 10
2241 FOTO Guldsmedshyttan Parti ob k8 10
2242 FOTO Nävekvarn 4-bild flyg, fr-57, Aero Nord fr k8 20
2243 FOTO Nora Flygfoto låghsniff, fr-51, A&C fr k8 20
2244 FOTO Örebro Rådhuset, G E Nilsson ob k8 10
2245 FOTO Örebroutställningen 1947 Flygfoto, fr-47, fr k8 20
2246 FOTO Centralpalatset Storbron cyklister fr k8 15
2247 FOTO Bofors Kontoret, ofr, Alga ob k8 10
2248 FOTO Örebro Centralstationen färg ob k8 10
2249 FOTO Örebro Parti gatuliv Bilar färg fr k8 10
2250 FOTO Örebro Höghuset färg, SK 1479 fr k8 10