NumFotoBeskrivningFrKvPriA
2301 FOTO Västerås Domkyrka interiör ob k8 10
2302 FOTO Västerås Domkyrkan och Biskopshuset. fr-04 ob k8 15
2303 FOTO Tärna Folkhögskola Schwerinmonumentet fr k7 10
2304 FOTO Väster-Våla kyrka. Björklövssmyckad ob k8 10
2305 FOTO Geddeholms Herrgård, fr-12 fr k8 10
2306 FOTO Västerås Vy från Djäkneberget färg, fr-10 fr k8 15
2307 FOTO Motiv från Skinnskatteberg färg ob k8 10
2308 FOTO Västerås Stadsparken, fr-19 fr k8 20
2309 FOTO Köping Scheeleparken, fgr-17 fr k8 15
2310 FOTO Riddrhyttan Herrgården, fr-08 fr k7 10
2311 FOTO Vesterås Parti af Svartån färg, oda sk k7 10
2312 FOTO Norbergs Kyrka Interiör, oda, fr k8 10
2313 FOTO Östanby-Gusselby Herrgård oda fr k8 15
2314 FOTO Västerås. Rådhuset och Slottet ob k8 15
2315 FOTO Länna Bruk Herrgården ob k8 10
2316 FOTO Westerås Elementarläroverket för flickor, fr-04 ob k7 15
2317 FOTO Vestanfors Kyrkan i fond från Fagersta sluss fr k8 15
2318 FOTO Västerås Stadsparken Slottet färg ob k7 10
2319 FOTO Vesterås Domkyrka Erik XIV:s sarkofag ob k8 10
2320 FOTO Västerås, Stallhagen ob k8 10
2321 FOTO Västerås Stadsparken fr k8 10
2322 FOTO Riddarhyttan Herrgården fr k7 10
2323 FOTO Köping Stora bron fr k8 10
2324 FOTO Västerås Kyrkogatan ob k8 15
2325 FOTO Västerås Stadsparken pl k7 10
2326 FOTO Köping Kyrkan fr k8 10
2327 FOTO Köping Scheele-statyn ob k8 10
2328 FOTO Västerås ASEA kvarteret fr k8 10
2329 FOTO Västerås Stadshotellet Skära Salongen ob k8 10
2330 FOTO Heds Prestgård vintermiljö ob k8 15
2331 FOTO Norberg Kyrkan ob k8 10
2332 FOTO Västerås Lövudden KFUM:s gård från luften ob k8 10
2333 FOTO Sala. Ekeby dammar brunton sk k8 15
2334 FOTO Västerås Tekniska skolan ob k8 10
2335 FOTO Köping Kyrkan ob k8 10
2336 FOTO Västerås H.A.L. Elever ute ob k8 15
2337 FOTO Sätra Brunn. Bergsbo ob k8 10
2338 FOTO Vahlsta Säteri, Köping från Luften fr k8 10
2339 FOTO Fors, Tortuna Åparti ob k8 15
2340 FOTO Utsikt från St. Westmania fr k8 10
2341 FOTO Västerås Svartån i centrum fr k7 10
2342 FOTO Vallby i Västerås Svartådalen ob k8 10
2343 FOTO Västerås Segelbåtshamnen ob k8 10
2344 FOTO St. Sundby slott Pampigt, fr-42 fr k7 15
2345 FOTO Kusta gård, Västerås flygfoto ob k8 10 S
2346 FOTO Västerås Lövudden Ansgarstaty ob k8 10
2347 FOTO Sala. Stadsparken med kyrkan färg ob k8 10
2348 FOTO Västerås Svartån med Storbron färg ob k8 10
2349 FOTO Västerås Nya Vattentornet färg fr k8 10
2350 FOTO Västerås. Idyll vid Svartån fr k8 10