Vykort - Västmanland (U):  B1  Tillbaka till: Hemsida  Vykortsida   Beställa  Förkortningar
Tryck på "FOTO" för att se objektet. Kortets adressida visas genom att trycka på Num i 1:a kolumnen.
"Bakåt Pil" ger återgång till tabellen. Ett "S" i "Anm-kol" betyder att objektet är sålt.