NumFotoBeskrivningFrKvPriA
3001 FOTO Vy mot Storsjön och fjällen från Frösön, oda fr k7 15
3002 FOTO Östersund. Flickskolan. Br.Hallqvist sk k7 15
3003 FOTO Snasahögarne Jämtland No.326. F.W.H.& Co. ob k8 20
3004 FOTO Mullfjället, Åre. Roddbåt F: E.M.Anderson ob k8 20
3005 FOTO Folkskolan Ede. Hammerdals Koop. Handel.. ob k8 15
3006 FOTO Storbofallet.F: G. Warodell ob k8 15
3007 FOTO Hoverberg från Skanderåsen. NT B 738 ob k8 15
3008 FOTO A 4 Kanslihuset och Kasernerna. Skidor på! ob k8 10
3009 FOTO Kallsjön från Brattäggen. NT. No. 613 sk k8 15
3010 FOTO Östersund. Oviksfjällen från Odenparken fr k8 10
3011 FOTO Östersund. Esplanaden, Strandgatan. E.G.S.i S. ob k8 15
3012 FOTO Åre. Samhället på 1920-talet ob k8 15
3013 FOTO Toppröset. Vällistefjället, fr-47 fr k8 15
3014 FOTO Östersund från Frösön Vintgage;10-/20-talet ob k8 15
3015 FOTO Soluppgång - Kycklingvattnet ob k9 15
3016 FOTO Enaälfven och Sylfjällen NT 527 ob k8 15
3017 FOTO Åre. Mörvikshummeln med Pensionat Fjällgården ob k8 10
3018 FOTO V:a Vålådalen m Ottfjället. OO. 672 ob k8 10
3019 FOTO Ösd. Utsikt över Frösön m.fjällen ob k8 10
3020 FOTO Ösd Runstenen på Frösön ob k8 15
3021 FOTO Brudslöjan vid Storlien NT B 43 fr k8 15
3022 FOTO Staabron. Vägen Duved-Tännforsen. OO.250 fr k8 15
3023 FOTO Sylarna fr "Getryggen" Snashögarna. OO.458 fr k8 15
3024 FOTO Dödsvalen.Kolåsen.Kall. fr-38 fr k8 15
3025 FOTO Björnänge Gård m. Åreskutan vinter fr k7 10
3026 FOTO Åre Fjällkuranstalten Flygbild vinter ob k8 10
3027 FOTO Undersåker. Bustuga o. kokskåle. Ytterstvallen ob k8 10
3028 FOTO Flygfoto över Frösön med Frösö sjukhus ob k8 15
3029 FOTO Östersunds kyrka Flygfoto ob k8 15
3030 FOTO Östersund centrum. Vy mot väster ob k8 10
3031 FOTO Östersund. Utsikt från Hotell Östersund ob k8 10
3032 FOTO Frösön och/med Östersund i fonden ob k8 15
3033 FOTO Åreskutan från Björnänge vinter ob k8 10
3034 FOTO Genvalla. Kvinnornas semesterhem fr k7 10
3035 FOTO Storlien, Blåhammaren. Sylarna i fonden. Vinter ob k8 15
3036 FOTO Flygfoto av Länsarkivet och Länsmuseet ob k8 10
3037 FOTO Linbanan Åre "Holkarna" barmark fr k8 15
3038 FOTO Stendalstugan. Lilla Stendalsfjället. Barmark ob k8 10
3039 FOTO Östersund från Kyrktornet ob k8 10
3040 FOTO Linbanan, Åre vinter "Trädgränsen" ob k8 10
3041 FOTO Åre. Fjällkuranstalten fr k8 15
3042 FOTO Hällingsåfallet F: Martin Steens No.21 ob k8 15
3043 FOTO Ösd. Länsbiblioteket. Bilar parkerade fr-47 fr k7 15
3044 FOTO Utsikt från Mörvikshummeln. Barmark ob k8 10
3045 FOTO Kallgården. Utsikt mot Åreskutan. Vinter fr k8 20
3046 FOTO Ösd Flygfoto av Busstorget ob k8 20
3047 FOTO Flygfoto över Nälden ob k8 20
3048 FOTO Vålådalen Hängbro Folk fr k8 25
3049 FOTO Åre Samhället på 30/40-talet NT B 749 ob k8 200
3050 FOTO Östersund Sparbankshuset. ob k8 15