Vykort - Ångermanland   B1  Tillbaka till: Hemsida  Vykortsida  Förkortning  Att Beställa
Korten är uppdelade på buntar; B1, B2.. osv Börja med att klicka på B1,.fortsätt med B2, B3..osv för att se fler objekt.
Tryck på "FOTO" för att se objektet. Kortets adressida visas genom att trycka på Num i 1:a kolumnen.
"Bakåt Pil" ger återgång till tabellen. Ett "N" eller ett "S" i "Anm-kol" betyder att objektet är nyupplagt resp sålt.