Vykort - Merdelpad   B1   B2   Tillbaka till: Home Page   Vykortsida   Post Card Page   To Order   Shortings
Korten är uppdelade på buntar; B1, B2.. osv Börja med att klicka på B1,.fortsätt med B2, B3..osv för att se fler objekt. Tryck på "FOTO" för att se objektet. Kortets adressida visas genom att trycka på Num i 1:a kolumnen.
"Bakåt Pil" ger återgång till tabellen. Ett "N" eller ett "S" i "Anm-kol" betyder att objektet är nyupplagt resp sålt.