Vykort - Hembygd-(dräkter)  B1  B2  Tillbaka till: Hemsida  Vykortsida   Post Cards Page   Beställa  Förkortningar
Det kan finnas hundratals objekt från ett område. De är uppdelade på buntar; B1, B2.. osv med 50 kort i varje.
Du börjar genom att klicka på B1. Fortsätt genom att klicka på B2, B3..osv för att se andra objekt från området
Tryck på "FOTO" för att se objektet. Kortets adressida visas genom att trycka på Num i 1:a kolumnen.
Korten är sorterade på "Beskrivning", vilket betyder att Beställningsnumret "hoppar" i listan. Var noga med att ange rätt Num
i Din beställning. Ett "N" eller ett rött "S" i "Anm-kol" betyder att märket är nyupplagt eller sålt.