STÄMPLAR: "OSCAR" - Uppsala län (C)   B1  Tillbaka till: Frim.sida   Hemsida  Att Beställa  Förklar.
Med "Oscar" betecknar jag märken från perioden 1890-1920. Klicka på "FOTO" för en bild av objektet.
Varje Enskilt objekt visas. Klicka på adekvat Rad i "FOTO"-Kol. Växla mellan Bild och Tabell med datorns Bakåt Pil.
Pst är värdet enligt Postal. Pris är Ditt pris. Ett "S" i "Anm-kol" betyder att objektet är Sålt.