STÄMPLAR: Klipp - "Band 2" - Blekinge Län (K).  B1  Frim.sida Beställa Hemsida
Pst är värdet enligt Postal. Pris är Ditt pris..Växla mellan Bild-visning och Tabell med datorns Bakåt Pil.
Ett grönt "N" eller ett rött "S" i "Anm-kol" betyder att objektet är Nyupplagt eller Sålt.