STÄMPLAR: Klipp - "Band 2" - Gbg och Bohus Län (O)  B1  Frim.sida Förklaringar  Beställa Hemsida
Det kan finnas många objekt från ett område. Sök på B1, B2,... i tur och ordning.
Vart 6:e till 10:e nummer är en Urvalspunkt. Klicka där och få en bild på de följande 10 (6) objekten.
Pst är värdet enligt Postal. Pris är Ditt pris..Växla mellan Bild-visning och Tabell med datorns Bakåt Pil.
Bilden kan vara större än skärmen. Jag har satsat på tydliga bilder! Rulla på!
Ett grönt "N" eller ett rött "S" i "Anm-kol" betyder att objektet är Nyupplagt eller Sålt.