STÄMPLAR: Klipp - "Band 2" - Jämtlands Län (Z).  B1  B2  B3  Frim.sida Beställa  Hemsida
Pst är värdet enligt Postal. Pris är Ditt pris..Växla mellan Bild-visning och Tabell med datorns Bakåt Pil.
Ett grönt "N" eller ett rött "S" i "Anm-kol" betyder att objektet är Nyupplagt eller Sålt.