Firman och dess ägare
Innehavaren, Rolf Dahlström, är frimärkssamlare sedan mer än 60 år.
Mitt huvudområde är stämplade märken från många länder. Vykort i 30 år.
Backen Vykort
På hemsidorna finns mer än 2500 vykort inscannade.
Både kortens bildsida och adressida visas.
Topo-korten är sorterade Länsvis och Landvis för utländsk kort
Indelning
Sverige Topografi (2000) är uppdelat på ett 30-tal områden, varav en stor
del från Jämtland (300). Sverige Tema (200) är uppdelat på 5 delområden.
Utland (2000) är uppdelat på mer än 10 länder. Tyngdpunkten ligger på
Tyskland (300), Frankrike (200), England (100), USA (300).
Beställning Beställningsmallen. Fungerar kanske inte inte på moderna datorer.
Använd då vanlig E-post..Viiktigt är Produktnumret (1:a kolumnen) och Objekttyp
T ex. Frim.Oscar; Vykort Skåne osv.

Portofritt upp till 100g inom Sverige
Rabatt vid köp över 200 = 10%.Vid köp över 400 = 20%
Betalning via Banköverföring eller PayPal.

Välj Område från menyn nedan.
Vykort Frimärken Beställning

Backen Frimärken

Internet: www.backen.se

Klockarbacken 110

Tel.: 070-2218690

832 94 Orrviken

rolf.dahlstrom1935@gmail.com