NumFotoBeskrivningFrKvPriA
C101 FOTO Uppsala Hälsning fr.. 5-bild sv/v, PR T 23306 ob k8 10
C102 FOTO Uppsala 4-bild sv/v, ofr, ob k8 10
C103 FOTO Uppsala Islandabron sv/v, fr k8 10
C104 FOTO Uppsala Slottet sv/v, PB 2310 fr k7 10
C105 FOTO Uppsala Domkyrkan interiör sv/v fr k8 10
C106 FOTO Uppsala Gunillaklockan och Slottet sv/v ob k8 10
C107 FOTO Uppsala Flustret sv/v ob k8 10
C108 FOTO Försvarets Läroverk, entren sv/v fr k8 10
C109 FOTO Slottet och Stadsträdgården Studenter ob k8 15
C110 FOTO Uppsala Flustret Fontän fr k8 10
C111 FOTO Uppsala Gustavium fr k8 10
C112 FOTO Uppsala Hjalmar Brantings torg fr k8 15
C113 FOTO Öregrund Inre Hamnen ob k8 10
C114 FOTO Enköping Höghuset Bergsgårdarna fr k7 10
C115 FOTO Öregrund Strandpromenad luftvy ob k9 20
C116 FOTO Enköping Bredsandsbadet fr k7 10
C117 FOTO Öregrund Fiskehamnen, Ultra fr k8 10
C118 FOTO Hälsninng från Rimbo 4-bild fr k8 10
C119 FOTO Flygvy Slottet Uppsala fr k7 10
C120 FOTO Uppsala 700 år Flygvy fr k8 15