STÄMPLAR: "OSCAR" - Västerbottens län (AC)  B1  Tillbaka till: Frim.sida  Hemsida  Att Beställa  Förklar.
Med "Oscar" betecknar jag märken från perioden 1890-1920. Klicka på "FOTO" för en bild av objektet.
Det kan finnas många objekt från ett område. 50 - 100 objekt samlas i "buntar" B1, B2,osv. Sök på dem i tur och ordning.
Varje Enskilt objekt visas. Klicka på adekvat Rad i "FOTO"-Kol. Växla mellan Bild och Tabell med datorns Bakåt Pil.
Pst är värdet enligt Postal. Pris är Ditt pris. Ett "S" i "Anm-kol" betyder att objektet är Sålt.