STÄMPLAR: "BAND 2" - Östergötlands län(E)  B1 Frim.sida   Hemsida  Att Beställa  Förklar.
Med "Band2" betecknar jag huvudsakligen Bruksmärken från perioden 1935 -1955.Klicka på "FOTO" för en bild av objektet.
Varje Enskilt objekt visas. Klicka på adekvat Rad i "FOTO"-Kol. Växla mellan Bild och Tabell med datorns Bakåt Pil.
Pst är värdet enligt Postal. Pris är Ditt pris. Ett "N" eller "S" i "Anm-kol" betyder att objektet är Nytt resp Sålt.