NumBeskrivningFacNsPstPriA
80101 SÖDERTELJE 19.9.10 54 14 5 5
80102 VAXHOLM L br, 15.6.07 52 14 10 5
80103 SÖDERTELJE 18.7.05 52 14 5 5
80104 DJURSHOLM, 28.12.17 79 51 15 10
80105 HARGSHAMN 24.2.16 © 82 14 20 20
80106 STÄKET 25.1.21 33 30 20
80107 EKERÖ 7.11.28 58 25 20
80108 VÄTÖ 5.3.04 52 14 30 20
80109 JERNA 12.4.06 52 14 25 20
80110 VÄTÖ 27.1.04 54 29 30 20
80111 SÖDERTÄLJE 22.5.18 82 58 10 5
80112 SÖDERTELJE LBr 17.8.11 82 14 10 5
80113 DJURSHOLM, 28.12.17 82 14 15 10
80114 TULLINGE STATION 28.5.37 180 62 20 10
80115 SUNDBYBERG 15.9.30 177 18 10 5