Vykort -Dalarna (W):  B1   Hemsida   Vykortsida  Beställa  Förkortningar 
Det kan finnas från 50 upp till flera hundra kort för 1 område. De delas på flera buntar; B1, B2 osv med max 50 kort i varje.
Tryck på "FOTO" för att se kortet. Datorns standardfunktion "Bakåt Pil" tar Dig tillbaka till tabellvisning.
Ett "N" eller ett rött "S" i "Anm-kol" betyder att märket är nyupplagt eller sålt.