Vykort - Skåne (M,L)  B1   Hemsida  Vykortsida  Post Card Page   Att Beställa  Förkortning
Tryck på "FOTO" för att se objektet. Kortets adressida, skrivna d:o, visas genom att trycka på Num i 1:a kolumnen.
"Bakåt Pil" ger återgång till tabellen. Ett "S" i "Anm-kol" betyder att objektet är sålt.